Strateginen muutosjohtaminen – tee muutos houkuttelevaksi!

Strateginen muutosjohtaminen – tee muutos houkuttelevaksi!

Muutosten johtaminen epävarmassa maailman tilanteessa on johtajan vaikein ja tärkein tehtävä. Kukaan ei voi täysin ennustaa tulevaa, mutta siihen pitää valmistautua. Ihmisille pitää kertoa totuus. Johtajan rooli on tutustua muutoksen mahdollisuuksiin, innovoida ja etsiä kaikki bisnesmahdollisuudet, jotka muutos tuo mukanaan.  

Älä mystifioi muutosta. Muutosjohtaminen on visiointia ja konkretiaa yhtä aikaa!

Ihmiset ovat luovia ja fiksuja, he kyllä osaavat tehdä työnsä myös muutoksissa, kunhan siihen annetaan hyvät olosuhteet ja johto muistaa kannustaa – sinusta on mihin vaan! Esihenkilön tehtävä on tehdä muutos houkuttelevaksi. Hänellä on oltava näkymä tulevaan, vaikkei kaikkea tulevaa ei pystykään ennustamaan. Voidaan myös epäonnistua. Harvoin muutos on täydellinen suoritus. Tarinan kerrontaa tarvitaan johtajalta, jotta ihmiset lähtevät seuraamaan häntä.

Umpirehellinen, suora ja faktat hyväksyvä johtaja pärjää muutoksessa!

Miten johtaja voi johtaa muutoksia tavoitteellisesti ja tehokkaasti? Varmista, että kaikilla on selkeä käsitys, miksi muutos tehdään! Ilman näkymää on vaikea lähteä eteenpäin. Pelkkä viestintä tiimipalavereissa ei riitä. Vastaa työntekijän kysymyksiin: mitä muutos merkitsee minulle? Miksi muuttua? Porkkana houkuttelee paremmin kuin keppi!

Tee one-to-one- keskustelut jokaisen tiimiläisesi kanssa. Massat eivät muutu, yksilöt muuttuvat.

Mittaa muutosta, etsi voitot ja epäonnistumiset heti. Missä olemme onnistuneet ja mitä se kertoo meistä? Saat näin sisäisen ja ulkoisen motivaattorin muutokseen sekä itsellesi että työntekijöillesi.

Usko omaan tekemiseen kasvaa, kun tuloksia käydään läpi. Yes we can-asenne on mieletön voima! Muutoksen tulosten ja aikaansaannosten pitää olla läpinäkyviä, muuten ihmiset demotivoituvat kun he luulevat, ettei muutoksessa saada mitään hyvää aikaan. Liian usein muutoksessa ei ole aikaa osallistaa ihmisiä tarpeeksi. Muutos tulee heille ”annettuna”. Tämä kostautuu myöhemmin.

Anna ihmisten vaikuttaa! Ihmiset sitoutuvat asioihin, joihin he ovat itse vaikuttaneet.

Muutos voi olla energiasyöppö, esim. rakennehaluiselle perfektionstille tai henkilölle, jolla ei vielä paljon kokemusta muutoksista. Epävarmuus ja huoli tulevasta vievät energiaa ja lisää muutostuskaa. Huolehdi kaikkien hyvinvoinnista muutoksessa! Muutosjohtaminen on hyvinvoinnin johtamista. Myös muutosjohtajan on huolehdittava omasta hyvinvoinnistaan.

Esihenkilön omalla innostuksella ja osaamisella on ratkaiseva merkitys päästääkö muutoksissa maaliin.

Tee muutoksesta mestariluokan suoritus tiimillesi!

Kun haluat kokeneen ja innostavan muutosvalmentajan, keynote puhujan, coachin, ota yhteyttä helka@helkapirinen.fi www.helkapirinen.fi

Uusin kirjani: https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/esihenkilo-muutoksen-johtajana/4900716