Valmentava johtaminen - valmennus

Client:

Themeforest

Partners:

Envato

#3D #ANIMATION #USER #GENERATED #CONTENT #DESIGN #FRONT-END #DEVELOPMENT #BACK-END #DEVELOPMENT #CLOUD #RENDERING

Miksi?

Esihenkilö joutuu joka päivä haastaman itsensä johtajana. Ihmisten johtaminen vaatii esihenkilöltä taitoja ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Esihenkilö voi olla sokea omalla johtamistyylilleen. Kun esihenkilö ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen tuloksen tekijänä, hän alkaa keskittyä oikeisiin asioihin.


Taitava esihenkilö antaa työntekijän työlle merkityksen ja haastaa työntekijän ylittämään itsensä joka päivä.

Kenelle?

Esihenkilöille, joilla tarve viedä ihmisten johtamisen taidot seuraavalle tasolle. Valmennuksen lähtökohtana on työntekijöiden haastaminen ja kannustaminen. Valmennus sopii esihenkilölle, kun hän tavoittelee liiketoiminnalle kasvua tai haluaa parantaa tiiminsä suorituskykyä tai luoda uutta yrityskulttuuria. 

Lopputulokset:

Esihenkilö ymmärtää palautteen antamisen ja innostuksen merkityksen työntekijän motivoimisessa. Esihenkilö on saanut varmuutta käydä läpi rakentavasti vaikeita asioita työntekijöiden kanssa ja osaa huomioida paremmin erilaiset johdettavat. Esihenkilö osaa hyödyntää paremmin työntekijöiden potentiaalia.  

Sisältö:

  • Erilaiset johdettavat ja vuorovaikutus
  • Kuunteleminen ja psykologinen turvallisuus
  • Palautteen antamisen taito
  • Haastamisen ja innostamisen taito
  • Työntekijän itseohjautuvuuden kannustaminen
  • Vaikeiden asioiden esille ottaminen – luottamuksen luominen
  • Työntekijän osaamisen ja potentiaalin hyödyntäminen 

Pyydä tarjous!