Muutosjohtaminen-valmennus

Client:

Themeforest

Partners:

Envato

#3D #ANIMATION #USER #GENERATED #CONTENT #DESIGN #FRONT-END #DEVELOPMENT #BACK-END #DEVELOPMENT #CLOUD #RENDERING

Esihenkilö muutoksen johtajana- valmennus antaa tiiviin tietopaketin ihmisten, tiimin ja itsensä johtamiseen muutoksessa. Valmennuksessa käydään laajasti läpi muutoksen elinkaarta, erilaisten ihmisten johtamista ja muutosviestintää sekä esihenkilön tunneälytaitoja muutoksessa. Voittajatiimin rakentaminen ja liiketoiminnan muutosjohtaminen ovat aiheena.

Esihenkilö muutoksen johtajana- valmennus antaa tiiviin tietopaketin ihmisten, tiimin ja itsensä johtamiseen muutoksessa. Valmennuksessa käydään laajasti läpi muutoksen elinkaarta, erilaisten ihmisten johtamista ja muutosviestintää sekä esihenkilön tunneälytaitoja muutoksessa. Voittajatiimin rakentaminen ja liiketoiminnan muutosjohtaminen ovat aiheena.

Valmennus antaa keinoja, motivaatiota ja uusia ideoita muutosjohtamiseen. Muutoskyvykäs esihenkilö luo tiimilleen ja itselleen loistavat edellytykset onnistua muutoksessa.

Minulla on yli 20 v kokemus muutosten johtamisesta eri rooleissa isoissa kansainvälissä yrityksissä. Olen kirjoittanut kolme kirjaa muutosjohtamisesta, Uusin kirjani ilmestyi elokuussa 2023 (Almatalent).  Olen johtanut vaativia muutosprojekteja asiakkaillani. Näkökulmani muutoksiin on positiivinen – muutos on uudistumista ja tulevaisuuden rakentamista. Muutostaitoja voi oppia!

Miksi?

Esihenkilön tehtävä on ennakoida ja valmistautua muutoksiin. Esihenkilöltä saattaa puuttua keinot johtaa ihmisiä ja hän siirtää oman epävarmuutensa tiimiin.  Vaikeat vuorovaikutsutilanteet vievät energiaa ja aikaa. Asioita on helppo johtaa, ihmisiä vaikea.
 
Muutosjohtajan on osattava johtaa myös itseään ja hänen tulee ymmärtää mitä hän saa omalla käyttäytymisellään aikaan. Miten erilaisia ihmisiä tulee johtaa muutoksessa? Miten löytää yhteinen sitoutuminen ja draivi?  Esihenkilö tarvitsee tiimin ja siksi luo voittajatiimin muutoksessa. 

 

Esihenkilön tehtävä on luoda psykologinen turvallisuus tiimiin. Vuorovaikutustaidot, palautteen antaminen ja tunneälytaidot ovat tärkeimpiä taitoja muutosjohtajalle. Mitä vaativampi muutos, sitä enemmän tarvitaan tunneälytaitoja. Muutosjohtaminen on myös hyvinvoinnin johtamista,

Kenelle?

Esihenkilöille ja johtajille, jotka johtavat muutoksia työssään ja tarvitsevat uusia taitoja ja työkaluja johtaa muutoksia innostavasti ja tuloksellisesti. Muutosjohtajille, jotka kaipaavat varmuutta ja itseluottamusta erilaisten ihmisten johtamiseen muutoksessa. Esihenkilöt, jotka vievät läpi jatkuvia uudistuksia yrityksessä ja haluavat kasvaa taitaviksi muutosjohtajiksi. 

Lopputulokset:

Valmennuksen jälkeen esihenkilöllä on itseluottamusta ja varmuutta johtaa muutoksia onnistuneesti. Esihenkilö pystyy luomaan voittajatiimin muutokseen. Esihenkilöllä on ajankohtaiset työkalut ja keinot johtaa muutoksia. Esihenkilö on sisäistänyt muutoksen lainalaisuudet ja osaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Esihenkilö on tunneälykäs muutosjohtaja. Hän ymmärtää miten johtaa ihmisiä uudessa työssä, mm. hybridityössä. Esihenkilö näkee muutoksen positiivisena ja varmistaa tiiminsä pääsyn muutostavoiteisiin, jopa ylittää ne. Esihenkilö osaa tehdä muutoksesta houkuttelevan työntekijöilleen.

Sisältö:

  • Muutos – katse tulevaan!
  • Esihenkilön vuorovaikutustaidot muutoksessa
  • Muutoksen johtamistyylit
  • Erilaisten johdettavat muutoksessa
  • Esihenkilön muutosviestintä ja henkilöstön sitouttaminen
  • Palautteen antaminen muutoksessa
  • Tunneälytaidot muutosjohtamisessa
  • Psykologinen turvallisuus ja tiimityö – yhdessä olemme enemmän
  • Esihenkilön kasvu muutosjohtajaksi – itsensä johtaminen

Pyydä tarjous!