Johtamisvalmennukset

Client:

Themeforest

Partners:

Envato

#3D #ANIMATION #USER #GENERATED #CONTENT #DESIGN #FRONT-END #DEVELOPMENT #BACK-END #DEVELOPMENT #CLOUD #RENDERING

Valmennan yritysten johtoryhmiä, johtajia ja esihenkilöitä. Olen innostava ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Rohkaisen johtajia johtamaan ihmisiä tavoitteellisesti ja inhimillisesti. Minulla on yli 20 vuoden kokemus valmentamisesta niin Suomessa kuin ulkomailla. Käytän laajasti erilaisia oppimisen metodeja ja työkaluja. Erityisosaamistani on muutosjohtaminen, tulevaisuuden johtaminen, psykologinen turvallisuus ja tunneälytaidot.  Aiheita myös vaikeat vuorovaikutustilanteet ja valmentava johtaminen.

Valmennukseni ovat monipuolisia ja tehokkaita. Annan johtajille uusia näkökulmia ja saan heidät innostumaan työstään johtajana.

 

Tietokirjailijana hyödynnän kirjojeni uusia tutkimuksia ja viitekehyksiä. Kerron konkreettisia caseja ja tarinoita, jotka syventävät aiheiden käsittelyä. Valmentajana korostan positiivista ajattelua ja ratkaisukeskeisyyttä.  Erityisosaamistani on muutosjohtaminen, josta olen kirjoittanut kolme kirjaa. Uusin kirja Esihenkilö muutoksen johtajana ilmestyi 2023.

 

Olen toiminut vaativissa johtamistehtävissä urani aikana ja minulla on laaja henkilökohtainen kokemus johtamistyöstä, myös vaativissa tilanteissa kuten muutosneuvottelut, yritysjärjestelyt ja liiketoiminnan kasvattaminen.

 

Valmennan vuosittain satoja johtajia ja esihenkilöitä eri yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Omat kokemukseni tuovat konkretiaa valmennuksiini. Valmentajan en päästä asiakkaitani helpolla. Annan heille myös ratkaisuja ja keinoja työssä onnistumiseen. Jokainen valmennus on uniikki kokonaisuus huomioiden asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. 

Nostan esihenkilöiden johtamistaidot seuraavalle tasolle.

Jaan kirjojeni tutkimusta ja viitekehyksiä sekä caseja eri johtamistilanteista. Käytännön harjoitukset ja simulaatiot mahdollistavat nopean uusien taitojen omaksumisen. Kokemusten jakaminen yhdessä antaa perspektiiviä omaan johtamiseen. Innostan esihenkilöitä – johtamistaitoja voi oppia!

Lopputuloksen valmennettavilla on itseluottamusta ja rohkeutta johtamistyöhön. Teen valmennuksia suomeksi ja englanniksi.

Valmennuksen toteutus: paikan päällä, webinaarina tai striimattuna. Myös verkkokursseja.

Suosittuja aiheita:

Valmennuksen jälkeen valmennettavalla on keinot johtaa itseään paremmin ja saada vähemmällä aikaan enemmän. Valmennus antaa innostusta ja uutta virtaa työhön.  

  • Esihenkilö muutoksen johtajana
  • Muutosjohtaminen – esihenkilön ja työntekijän näkökulma
  • Itsensä johtaminen muutoksessa – parhaat keinot
  • Tiimin johtaminen muutoksessa – yhdessä olemme enemmän!
  • Johtoryhmän muutosjohtamisen työkalupakki
  • Valmentava johtaminen
  • Vuorovaikutustaidot työyhteisössä
  • Psykologinen turvallisuus ja tiimityö

LINKKI NUOLI KOHTAAN MUUTOSJOHTAMINEN VALMENNUS

LINKKI NUOLI KOHTAAN ITSENSÄ JOHTAMINEN

LINKKI NUOLI KOHTAAN VALMENTAVA JOHTAMINEN

Linkki: ota yhteyttä: YHTEYDENOTTOLOMAKE

Mitä vaikeampi muutos, sitä paremmat tunneälytaidot tarvitaan!

Muutosjohtaminen on johtajan tärkein taito epävarmuuden maailmassa. Olen kirjoittanut kolme tietokirjaa muutosjohtamisesta (Almatalent). Käytän valmennuksessa kirjojeni tutkimuksia hyödyksi. Jaan keinoja ja työkaluja vaativien muutosten johtamiseen. Epävarmuus voi viedä esihenkilöiltä paljon energiaa ja valmennus innostaa heitä johtamistyössään. Johtajan on oltava koko ajan hereillä muutoksissa – tulevaisuuteen pitää valmistautua!

Saan esihenkilöt motivoitumaan itsensä kehittämisestä ja ottamaan yhteisen vastuun oikean johtamiskulttuurin luomisesta yritykseen. Varmistan myös, että opitut asiat menevät heti käytäntöön.  Jokainen valmennus on ainutlaatuinen oppimiskokemus, asiakkaan tarpeisiin räätälöity ja osallistujien taitotasot huomioiva kokonaisuus.

Olen ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen valmentaja. En päästä esihenkilöitä helpolla vaan rohkaisen heitä kohti tulevaa. Saan esihenkilöt laittamaan itsensä täysillä peliin. Silloin esihenkilöt  menestyvät työssään ja voivat hyvin.

”Sain paljon uusia keinoja ja innostusta johtamiseen”

Haluan, että oppiminen on hauskaa ja positiivista. Luon innostavan ja luottamuksellisen ilmapiirin valmennuksiini. Se edistää toisilta oppimista ja asioiden omaksumista. Käytän myös huumoria valmennuksissani. Käytän uusia oppimisen metodeja. Harjoitukset ja simulaatiot auttavat esihenkilöä ottamaan haltuun uusia taitoja ja ratkaisumalleja vaativiin johtamistilanteisiin. Taitava esihenkilö osaa johtaa erilaisia ihmisiä. Johtaminen on palveluammatti.

”Osaan nyt paremmin johtaa itseäni ja ymmärrän mitä saan käyttäytymiselläni aikaan!

Olen valmentajana ajattelun herättäjä, inspiroija. Saan esihenkilön tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.  Rohkaisen esihenkilöitä ottamaan käyttöön heti opit ja oivallukset.  Johtaminen on jatkuvaa itsensä kehittämistä ja peiliin katsomista.

 

Valmennukseni ovat hyvin käytännönläheisiä ja tehokkaita. Osallistan ihmiset jakamaan omia kokemuksiaan ja oppimaan muilta. Jaan hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä eri yrityksistä. Kerron tarinoita erilaisista johtamistilanteista. 

 

Esihenkilö menestyy vahvuuksiensa avulla. Taitavat esihenkilöt tekevät yrityksestä kilpailukykyisen.

 

Valmennuksissa esihenkilöt reflektoivat omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.  Jokainen voi löytää oman johtamistyylinsä ja -filosofiansa. Jokainen johtamistilanne on uniikki ja vaatii johtajalta taitoja tunnistaa ihmisten johtamistarpeet. 

Uuden sukupolven työntekijät vaativat esihenkilöltä enemmän. Old school johtaminen ei toimi!

Pyydä tarjous!