Muutosjohtaja – näe tunnelin päässä valoa, älä vastaan tulevaa junaa!

Muutosjohtaja – näe tunnelin päässä valoa, älä vastaan tulevaa junaa!

Moni johtaja alkaa muutoksessa kontrolloida, mikromanageerata.

Todellisuudessa työntekijät haluavat enemmän innostusta ja vapautta. Muutosjohtajan tehtävä on antaa työntekijälle ääni! Muutoksissa kaivataan enemmän followshipä kuin leaderhipiä. Taitava muutosjohtaja antaa ihmisille valtaa luoda oman näköinen muutos. Kun on päässyt vaikuttamaan, siihen myös sitoutuu täysillä.

Muutokset ovat äärettömiä ja vievät kaikilta energiaa. Itsensä johtamisen taitoja tarvitaan, varsinkin keskijohto joutuu olemaan kovassa paineessa muutoksissa. Heidän muutosjohtamisen taidot pitää olla aina ajan tasalla.

Helka Pirinen

Muutoksessa ei pelkkä järki riitä. Mitä vaativampi muutos, sitä enemmän tarvitaan esihenkilöltä tunneälytaitoja. Kivikasvo excellin pyörittäjä ei innosta ihmisiä.

Muutos vaatii johtajan – muutos ei tapahdu tyhjiössä. Johtajan rooli on tavoite ja tiimihenki, koska voittajajoukkue voittaa aina muutoksissa. Muutosjohtajan on luotava psykologisen turvallisuuden työpaikalle. Hyvässä työilmapiirissä kaikki suoriutuvat.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen tulee valmistautua – luo voittajajoukkue muutoksessa!

Maailma on enemmän sekaisin kuin koskaan aiemmin ja muutosten johtaminen on vaativaa työtä. Muutokset ovat arjen energiasyöppö. Eniten energiaa vie epävarmuuden sietäminen. Epävarmuudessa esihenkilön tärkein tehtävä on luoda selkeyttä ja toivoa tulevaan.

Tekoäly ja digitalisaatio aiheuttaa pelkobingoa – mitä meille tulee tapahtumaan?

Tekoälyn tuloa ei pidä aliarvioida. Työelämä tulee radikaalisti muuttumaan. Tekoäly ei ole vain kustannuskysymys. Se mahdollistaa paremman tiedon siitä, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa.

Ihmiset ovat kyllästyneitä työhönsä. He ovat enemmän bored out kuin burn out.

Mitä esihenkilö voi tehdä? Näyttää suuntaa, luoda yhteishenkeä ja innostaa. Muutoksen tehdään vuodesta toiseen samoja mokia – miksi niistä ei opita?

Muutokset sudenkuopat, TOP 3:

  1. Jäädään odottamaan liikaa ja päätöksenteko on hidasta. Ketteryys on muutoksessa MUST.

    Neuvoni on, että on parempi lähteä tekemään ajoissa ja pyytää myöhemmin anteeksi kuin jäädä odottamaan loputtomiin.
  2. Muutokset tavoitteet ovat epäselvät – miksi muutos tehdään, kuka siitä hyötyy?

    Kun ihminen ymmärtää miksi muuttua ja mitkä ovat hyödyt, on muutosmatkalle helppo lähteä.
  3. Muutoksessa pantataan tietoa ja ihmiset elävät muutospimennossa.

    Suora ja umpirehellinen liideri saa aikaan luottamuksen aikaan tiimissään.

PALVELEVA MUUTOSJOHTAMINEN. Palveleva muutosjohtaminen on sitä, että esihenkilö mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen ajattelemalla niin, että muutosjohtaja palvelee työntekijöitään olemalla läsnä, sparraamalla ja nostamalla onnistumiset esille. Onnistumisen tunne luo sen itseluottamuksen, jota jokaisessa voittajajoukkueessa muutosprosessin aikana tarvitaan. Voittajajoukkue rakentaa tulevaisuuden vahvuuksille, ei heikkouksille. Lopputulokset mittaavat muutoksen onnistumisen. Myös epäonnistumiset kuuluvat muutoksiin. Kaikki asetetut tavoitteet eivät mene maaliin asti, ja se on hyväksyttävä. Muutos on prosessi, parhaimmillaan todellinen oppimisprosessi. Lopputuloksia pitää juhlia, ja jo pieniä voittoja muutosprosessin aikana on nostettava esille.

Ihminen haluaa kokea itsensä arvokkaaksi muutoksen tekijäksi, ei vain pelinappulaksi.

Muutosjohtajan tehtävä on tehdä työntekijästä muutosmestari!

Paras muutos on mestareiden liigan pelaamista. Kaikki pääsevät pelaamaan ja maalit tehdään yhteisvoimin.