Hybridityö on paras vaihtoehto, kun halutaan saada työnteon ”rusinat pullasta”.

Hybridityö on paras vaihtoehto, kun halutaan saada työnteon ”rusinat pullasta”.

Työpaikoilla kuohuu – miten saada ihmiset takaisin työpaikoille, koska toimitilat ovat yrityksille iso kulu. Jotkut työpaikat ohjeistavat tietyn määrän päiviä kun pitää olla toimistolla.

Kuulostaa hieman hierakkiselta ja joustamattomalta metodilta. Ymmärrän kyllä hyvin myös työnantajan näkökulmaa. Kautta aikojen työantaja on määritellyt yhteistyössä työntekijän kanssa työpisteen paikan, se on työsopimuksessakin.  Myös tuottavuus on laskenut yrityksissä, jos kaikki koko ajan etätyössä.

Etätyö on tullut jäädäkseen – ihmisiä ei voi pakottaa, mutta houkutella voi!

Kun työtä voi tehdä etänä, säästyy työmatka-aikaa ja kuluja.  Tutkimusten mukaan ihmisten vapaa-ajan määrä on lisääntynyt. Myös ilmasto ja luonto kiittää. Joillekin etätyö on haaste – mikä on tarpeeksi? Mihin asettaa rajat työn ja vapaa-ajan varalle?  Työhyvinvointi voi olla haaste.

Tutkimusten mukaan juuri väsynyt työntekijä ei jaksa tulla toimistolle.

Joillekin sosiaalinen kuorma työpaikalla tuottavuuden este jos sitä on liikaa. Työ on paljon sosiaalista toimintaa, yhdessä tekemistä.  Kotona pystyy sitä paremmin kontrolloimaan. Häiriöt avokonttorissa voivat häiritä ja asiantuntija ei saa töitään tehdyksi päivän aikana. Pois siis häiriötekijät! Helppo sano, muttei tehdä. Kotona taas työntekijä jää liiaksikin yksin, koska kynnys ottaa yhteyttä voi olla korkeampi tai esihenkilö ei välttämättä huomaa sitä, että etätyöntekijä tarvitsee hänen apuaan. Esihenkilön täytyy olla todella valppaana kun johtaa etätyöntekijää, ei kuitenkaan mikromanageerata eikä kontrolloida.

Lähityössä toimistolla on pitää olla Smart Working- ideologia:

Työnantajan tehtävä on keksiä keinot houkutella työntekijät toimistolle ja luoda parhaat tavat tehdä lähityötä.  Viihtyisissä tiloissa kaikki viihtyvät. Toimistolla on hyvä tehdä innovointia, ryhmässä keskustelua kasvotusten. Ilmeet ja eleet ovat isoin osa viestintäämme. Uskomme ilmeistä paremmin kuin sanoja. Työt sujuvat helpommin kun ei ole ”rikkinäinen puhelin efektiä.”

Ihmiset uskaltavat kysyä ”tyhmiä” kysymyksiä helpommin kasvotusten kuin teamisissa.

Myös häiriöttömät tilat ja ajankohdat on hyvä määritellä. Silloin kaikki pystyvät suoriutumaan työssään ja lähtemään iloisena kotiin.

Epäformaaleissa kohtaamisessa saamme energiaa toisiltamme – hymy kantaa! Juhlikaa onnistumisia, keksikään mukavaa yhdessä tekemistä – piknikki lähipuistossa voi olla mieleen jäävä muisto. Se luo yhteisöllisyyden tuntee, me olemme laumaeläimiä ja haluamme olla osa isompaa kokonaisuutta.

Älä käytä lähityöaikaasi kokouksissa istumiseen, vaan verkostoitumiseen! Olet tullut toimistolle juuri siksi!